Miesiąc: Kwiecień 2016

W jaki sposób ocenia się zawodowe kompetencje pracowników.

Różnego rodzaju firmy i przedsiębiorstwa przyjmują zróżnicowane kryteria jeśli będzie chodzić o dokonywanie ocen pracowników. Część z tych kryteriów jest oparta bardziej na relacjach i sympatiach, niż na rzeczywistym zweryfikowaniu umiejętności kogoś. Z kolei w innych są wykorzystywane narzędzia i techniki, których celem jest zmierzenie szczegółowo wszystkich aspektów wiążących się z pracą danej osoby. Obecnie […]