Miesiąc: Maj 2016

Czemu coaching nie jest lekiem na wszystkie problemy.

Coaching jest ogromnie popularnym wśród wielu osób hasłem. Tak naprawdę jest to pomoc innym osobom w tym, żeby mogli oni jeszcze lepiej działać i zdobywali kolejne szczyty umiejętności i możliwości. Coaching wiąże się nierozerwalnie z trenerem osobistym, którego zadaniem jest pomaganie takiej osobie w uzyskaniu celów, które zostaną wyznaczone. Przez minione lata wokół coachingu wyrosło […]