Miesiąc: Czerwiec 2016

Dlatego coaching nie jest lekarstwem na rozwiązanie wszystkich problemów.

Coaching stał się niezwykle modnym w wielu kręgach hasłem. W praktyce będzie to pomoc innym osobom w tym, żeby mogli oni jeszcze lepiej działać i zdobywali kolejne szczyty swoich możliwości. Coaching nierozerwalnie wiąże się z osobą trenera, którego zadaniem jest pomaganie swojemu podopiecznemu w próbie zdobycia określonych celów. Przez minione lata dookoła coachingu pojawiły się […]