Miesiąc: Luty 2017

Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to coraz lepsza sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość około ośmiu procent, a spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Taka sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich […]

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie miesiące to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynkach pracy – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. W październiku miało wartość 8,2 procenta, a spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą wystąpić pewne kłopoty […]

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku wynosiło około ośmiu procent, a jakieś spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne […]

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do określonej liczby dni na zwolnieniu będzie je wypłacał pracodawca, a później ten obowiązek […]

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się również za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do określonej liczby dni będzie je płacił pracodawca, a później taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. […]