W jaki sposób ocenia się zawodowe kompetencje pracowników.

Różnego rodzaju firmy i przedsiębiorstwa przyjmują zróżnicowane kryteria jeśli będzie chodzić o dokonywanie ocen pracowników. Część z tych kryteriów jest oparta bardziej na relacjach i sympatiach, niż na rzeczywistym zweryfikowaniu umiejętności kogoś. Z kolei w innych są wykorzystywane narzędzia i techniki, których celem jest zmierzenie szczegółowo wszystkich aspektów wiążących się z pracą danej osoby.

Obecnie coraz większą popularnością zaczynają się cieszyć rozmaite narzędzia do oceny kompetencji zawodowych. Wykorzystywane są one przykładowo przy przyjmowaniu ludzi do pracy, żeby ocenić czy będą dla firmy przydatni, lecz także w czasie okresowych ocen swoich pracowników. Do takich ocen przede wszystkim będzie się brało wiedzę oraz umiejętności, lecz w połączeniu z zachowaniem oraz zaangażowaniem.

Pośród dużej ilości metod, które są dostępne wyróżnia się szczególnie Assessment/Development Center, uznawana aktualnie za najlepszą pod tym względem. Badania pokazują, że jej skuteczność może nawet sięgać 76%, jest to poziom, do którego pozostałe metody nie zbliżają się nawet. Oczywiście należy ją właściwie zastosować, ponieważ jedynie w takim przypadku proces będzie maksymalnie efektywny.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała jakiś czas temu szczegółowe zalecenia, dotyczące przeprowadzania kompletnego procesu. Zwracają przy tym uwagę na kilka ważnych kwestii, o jakich należy pamiętać przy przeprowadzaniu ocen, a pominięcie których może się przyczynić do nieodpowiednich wniosków.

Po pierwsze kluczową rolę odgrywa tutaj należyta analiza stanowiska pracy. Powinna być ona przeprowadzona w taki sposób, aby pozwolić na wyznaczenie kompetencji i wskaźników efektywności. Stanowi to ogromnie istotny punkt, ponieważ zależały od niego będą późniejsze zadania, jakie zostaną wręczone pracownikowi.

Bardzo ważne jest także stosowanie wielu rozmaitych technik, dzięki którym da się dość wszechstronnie badać i oceniać kompetencje. Wykonana analiza zawierać powinna przynajmniej jeden rodzaj symulacji wiążący się ze wskaźnikami efektywności jeśli będzie chodzić o określone stanowisko pracy. Wśród najczęściej stosowanych wymienia się odgrywanie roli, prezentacje, koszyk zadań oraz dyskusje grupowe.