Czemu coaching nie jest lekiem na wszystkie problemy.

Coaching jest ogromnie popularnym wśród wielu osób hasłem. Tak naprawdę jest to pomoc innym osobom w tym, żeby mogli oni jeszcze lepiej działać i zdobywali kolejne szczyty umiejętności i możliwości. Coaching wiąże się nierozerwalnie z trenerem osobistym, którego zadaniem jest pomaganie takiej osobie w uzyskaniu celów, które zostaną wyznaczone.

Przez minione lata wokół coachingu wyrosło wiele mitów, wynikające z różnorodnych powodów. Niektórzy widzą w tym lek na każdy problem w życiu zawodowym i osobistym, z kolei inni ulegają modzie, nie zawsze będąc świadomymi, o co w tym tak naprawdę chodzi. W efekcie może to wszystko doprowadzić do mało realnych celów, a później niezbyt miłych rozczarowań.

Wielokrotnie problem na przykład stanowi postawa, że jeżeli się już zatrudniło coacha, to będzie on mógł doprowadzić do pożądanej zmiany bez większych starań jeśli chodzi o pracę swojego podopiecznego. A jednak sytuacja znacznie inaczej będzie wyglądać. Coach powinien być osobą, jaka wskazuje kierunek i motywuje do tego, żeby działać, lecz całą pracę i tak musi zrobić konkretna osoba.

Następnym z problemów jest postawa, że sama obecność coacha, osobowość i doświadczenie jego osoby dadzą bardzo szybko pożądane rezultaty, w wielu przypadkach stwierdzenie takie można usłyszeć od kolegów albo przełożonych. Tymczasem po kilku sesjach wychodzi, że oczekiwane zmiany będą wymagać mimo wszystko sporej determinacji i pracy własnej, i szybko będzie się pojawiało zniechęcenie oraz rozczarowanie.

Rzecz jasna nie jest tak, że coaching posiada jedynie ujemne strony i nigdy się nie sprawdzi, bo mimo wszystko będzie to technika która się charakteryzuje naprawdę dużą skutecznością i efektywnością. Wymaga jednak należytego podejścia już od samego początku, problemy biorą się bowiem przeważnie z całkowitego niezrozumienia tego, na czym oparta jest praca z coachem.

Jeśli ktoś świadomie się decyduje na zrobienie jakiś zmian w swoim dotychczasowym życiu i jest zdeterminowany, żeby tego dokonać, to osoba coacha może mu w tym bardzo pomóc. W pierwszej kolejności może on pokazać ścieżkę, którą należy iść, aby zmiany, które się planuje rzeczywiście poszły w odpowiednim kierunku.