Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr GFW/99 3 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Europejskiego Trustu Spójności

Plan debata w czasie konferencji obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Ocena jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel NaSzkolenia Wyjazdowe
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program będzie omówiony w aspekcie wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Wychowanie przedszkolne
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: złotoryjski oraz ostródzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE” Sp. z o.o., Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Hanza DAGOMA Sp. z o.o., Beskidzka Telewizja Kablowa „BEST-SAT” Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „JUBILATKA”, Spółdzielnia Mieszkaniowa , Adamed Sp. z o.o., EASYDOT SOFTWARE Sp. z o.o., Iwona Oleszak DEKSPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe, Oko-Vita Polska Sp. z o.o., RMS , Work Partners Sp. z o.o., EXNOR SP. Z O.O., Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , CANEXPOL

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.