Pomoc pieniężna na warsztaty zamknięte

Zawiadamiamy że w ramach funduszu europejskiego „Lubuski Program Infrastrukturalny” na weekendowe Kursy Negocjacje subwencję uzskały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Szkolenia dla Asystentek w przedsiębiorstwie Astrastal
 • Program Szkoleniowy dot. wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych szansą dla rozwoju spółki.
 • Nr PKWiU 27.53.10
 • zaawansowana technologia świadczenia usług wspierających działalność przedsiębiorstw na platformie BusinessConnect.pl
 • koncepcji dynamizacji importu dla firmy POL-MAK Sp. J.
 • opracowanie algorytmów tolerujących błędy do pamiarów w sieci gazu ziemnego.
 • opracowanie i wdrożenie metodyki chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • opracowanie i uruchomienie linii wzorniczej stolarki okiennej w firmie PRECISE BUILDING
 • sporządzenie i implementacja produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
 • opracowanie METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM procesOWYCH SOA
 • sporządzenie pierwszej polskiej konstrukcji i technologii produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • struktura B2B – implementacja automatycznych procesów biznesowych z partnerami handlowymi Agrimpex sp.z.o.o.
 • proces przygotowania harmonogramu intensyfikacji importu firmy Altanova.
 • zbudowanie Spółki do realizacji planów importowych dzięki usługom doradczym.
 • proces inteligentnego oświetlenia LED do zastosowań przemysłowych
 • metodyka doświadczalna wbudowywania elementów rezystywnych i pojemnościowych wewnątrz płytki drukowanej
 • stworzenie LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO TERMOELEMENTY METODĄ PUNKTÓW STAŁYCH PRZY UŻYCIU modernizacyjnego procesU KOMPUTEROWEGO
 • uruchomienie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany rejestrów Meteor ROL B2B
 • uruchomienie innowacyjnych projektów paneli ściennych do konstrukcji elementów nośnych
 • uruchomienie koncepcji dynamizacji importu w przedsiębiorstwie Advanced Business Services
 • implementacja modelu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego dopasowanie go do systemów IT partnerów biznesowych.
 • wypracowanie inteligentnego narzędzia do szczegółowej wielowymiarowej analizy wszystkich parametrów ofert operatorów GSM.
 • zbudowanie mobilnego procesu do ochrony prywatności i bezpieczeństwa – Privacy Protector
 • zbudowanie zdalnego serwisu automatycznego kojarzenia ofert w sektorze remontowo-budowlanym
 • stworzenie internetowego serwisu udostępniającego aplikację do zarządzania procesami CRM zgodnie z koncepcją Lean

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie pracowników