Dlatego coaching nie jest lekarstwem na rozwiązanie wszystkich problemów.

Coaching stał się niezwykle modnym w wielu kręgach hasłem. W praktyce będzie to pomoc innym osobom w tym, żeby mogli oni jeszcze lepiej działać i zdobywali kolejne szczyty swoich możliwości. Coaching nierozerwalnie wiąże się z osobą trenera, którego zadaniem jest pomaganie swojemu podopiecznemu w próbie zdobycia określonych celów.

Przez minione lata dookoła coachingu pojawiły się liczne mity, jakie wynikają z różnych powodów. Część osób w tym widzi panaceum na swoje problemy w życiu osobistym i zawodowym, inni z kolei ulegają modzie, nie do końca dokładnie wiedząc, na czym coaching polega. W rezultacie może to wszystko doprowadzić do niekoniecznie realnych oczekiwań, a później bolesnych rozczarowań.

W wielu przypadkach może być problemem postawa, że skoro ma się już coacha, to doprowadzi on do pożądanych zmian bez jakiegokolwiek wysiłku jeśli chodzi o pracę swojego podopiecznego. A jednak sytuacja wygląda nieco odmiennie. Coach to jest osoba, jaka wskazuje cel i będzie motywować do działania, ale całą pracę i tak musi wykonać dana osoba.

Następnym z problemów będzie uważanie, że same sesje z coachem, osobowość i doświadczenie jego osoby bardzo szybko dadzą określone efekty, często takie stwierdzenia będzie się słyszało od przełożonych albo kolegów. A z reguły po kilku sesjach wychodzi, że oczekiwane zmiany wymagają mimo wszystko dużego zdeterminowania i ciężkiej pracy, i bardzo szybko będzie się pojawiało zniechęcenie i rozczarowanie.

Oczywiście nie jest tak, że coaching będzie posiadał jedynie ujemne strony i do niczego się nie nadaje, bo tak czy inaczej będzie to technika która się charakteryzuje naprawdę dużą efektywnością i skutecznością. Wymagać jednak będzie właściwego podejścia w zasadzie od początku, problemy bowiem często biorą się z całkowitego niezrozumienia tego, na czym ma się opierać praca z coachem.

Jeśli ktoś świadomie się decyduje na jakieś większe zmiany w życiu, które prowadzi i jest zdecydowany, żeby to wykonać, to dobry coach na pewno mu w tym pomoże. Przede wszystkim może on wskazywać drogę, jaką należy podążać, żeby zmiany, które się planuje rzeczywiście poszły w dobrą stronę.