Środki Unijne na treningi zamknięte


Klienci ze współpracujących z nami stale korporacji zgłosili wnioski o dotacje i wspólnie z naszymi trenerami przekazali niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących.
Potwierdzamy że w ramach pogramu europejskiego „Dolnoslaski Fundusz Pomocowy” na dwudniowe Szkolenia Z Zarządzania Projektami dotację uzskały wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Menedżerów w przedsiębiorstwie Ultrahut
 • Cykl Szkoleniowy z rozwoju efektywności wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • „Internet szansą wszechstronnego intensyfikacji mieszkańców gminy Brańszczyk”
 • „Zastosowanie nowoczesnej metodyki termoformowania w Zakładzie Produkcyjnym Inline Poland Sp. z o.o. w Murowanej Goślinie”
 • nowoczesny aparat EKG
 • opracowanie koncepcji intensyfikacji eksportu dla Wamtechnik sp. z o.o.
 • PKWiU 30.92.20.0
 • opracowanie i wdrożenie innowacyjnych foli zawierających substancje aktywne biologicznie.
 • opracowanie i wdrożenie procedury wytwarzania nowych leków generycznych
 • sporządzenie i implementacja produkcji energooszczędnych napędów do elektrycznych zespołów trakcyjnych
 • sporządzenie oraz implementacja nowoczesnego produktu – procesu rejestracji i analizy sygnalizacji w sieciach GSM oraz UMTS na styku A-bis/Iub (PKWiU 26.30)
 • sporządzenie receptury i metodyki produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • platforma B2B automatyzująca wymianę informacji ze zintegrowanymi procesami informatycznymi partnerów Signum sp.z.o.o.
 • platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych
 • rozbudowa platformy informatycznej dla zintegrowanego zarządzania usługami technicznej obsługi obiektów- SES Support
 • proces informatyczny klasy BPM realizujący i kontrolujący funkcjonowanie procesów w przedsiębiorstwie. PKWiU 72.22.12-00.00
 • system wspomagania nauki czytania i pisania pismem Brailla firmy Harpo
 • stworzenie nowoczesnego centrum usług wspólnych dla branży budowlanej i nieruchomości
 • implementacja nowoczesnego procesu elektronicznej wymiany danych typu business to business ERGO EDE (Electronic Data Exchange).
 • implementacja planu ekspansji importu w firmie Laserstar Sp. z o.o sp. k.
 • implementacja systemu technologicznej wymiany zasobów inżynierskich pomiędzy przedsiębiorstwem DRO – KONSULT i Partnerami
 • uruchomienie elektronicznej platformy współpracy B2B umożliwiającej automatyzację wymiany informacji między Agito S.A. a partnerami
 • stworzenie innowacyjnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców z Tarnowa i Nowego Sącza.
 • stworzenie zdalnego portalu aukcyjnego dla podmiotów z branży przemysłu gastronomicznego, spożywczego i rolnego
 • wypracowanie internetowego serwisu elektronicznego obiegu dokumentów
 • wypracowanie internetowego serwisu wspierającego dział księgowości w zakresie analizy finansowej, prognozowania i budżetowania

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie handlowców