Ogłoszenie – weryfikacja – Szkoła Trenerów

Ogłoszenie – egzamin – Kurs CoachówZ dniem dzisiejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla klientów w module „Akademia Trenerów Wewnętrznych:

Rolą szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym projektem jest moduł tanie szkolenia z budowania zaangażowania

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA RÓWNIEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • autoprezentacja
 • Kierowanie zespołem produkcyjnym
 • Metoda dialogu motywującego
 • Trening potencjału menedżerskiego: komunikacja w zespole, motywacja pracowników, efektywne zarządzanie i budowa autorytetu. Inspirujące warsztaty kreowania własnego stylu zarządzania.


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIATU NOWODWORSKIEGO
 • FUNDACJA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
 • POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO „AMAZONKI”
 • ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE
 • KIWANIS INTERNATIONAL-KLUB ELBLĄG
 • STOWARZYSZENIE „ZDROWIE” – NA RZECZ SZPITALA W KĘPNIE
 • STOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „POMÓŻ NIE BĘDĘ SAM”
 • „STOWARZYSZENIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH SPOŁECZNY SAMODZIELNY OŚRODEK
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZYNIE
 • KOBIETA I NATURA
 • FUNDACJA IMIENIA DARII TRAFANKOWSKIEJ
 • FUNDACJA ALPHA
 • EUROPEJSKA FEDERACJA DORADCÓW FINANSOWYCH – EFFP POLSKA
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY „SURSUM CORDA” W LEGNICY
 • FUNDACJA IM. AGI SKROBACKIEJ – WIATR W ŻAGLE