Subwencje na szkolenia HR


Kursanci z niektórych firm aplikowali o granty i współpracując z naszymi konsultantami przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy.
Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Świętokrzyski Program Edukacyjny” na cztery Szkolenia Prezentacyjne środki otrzymały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Szkolenia dla Działu Marketingu w przedsiębiorstwie Wieńczycki Production
 • Program Szkoleniowy dot. budowania biznesu bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • „Key2vacation – nowatorski proces wymian”
 • import okien szansą na zdobycie rynków europejskich
 • nowoczesna procedura produkcji zeolitów z popiołów lotnych
 • innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki
 • opracowanie metodyki wykonania ortomozaiki ze zdjec lotniczych z samolotu
 • (PKWiU Wnioskodawcy: 37.20 Surowce wtórne niemetalowe)
 • sporządzenie i uruchomienie metodologii projektowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • opracowanie i implementacja rodziny wkładek zmiennociśnieniowych do siedzisk terapeutycznych
 • opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych
 • sporządzenie wzoru kabiny na kadłub łodzi transportowych, patrolowych i ratunkowych.
 • koncepcja informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych procesów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
 • opracowanie importu bagaznika SAGNER REVOLV
 • unowocześnienie laboratoryjnej infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy BioCentrum
 • program raportowania i wymiany danych NITRO
 • jako narzędzia aktywnie wspierające sprzedaż.
 • opracowanie interdyscyplinarnego systemu wymiany informacji pomiędzy firmą ABW a współpracującymi Partnerami.
 • wdrożenie modernizacyjnego modelu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w Markomp
 • wdrożenie nowoczesnego zespołu produkcyjno-usługowego w sektorze usług medycznych.
 • uruchomienie harmonogramu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie PHU MIRO Mirosław Morgowicz
 • implementacja do produkcji nowych wzorów w firmie DreamPen.
 • uruchomienie innowacji produktowej na rynku opakowań kartonowych
 • wypracowanie cyfrowego procesu obiegu dokumentów
 • wypracowanie internetowego serwisu edukacyjnego służącego do wspomagania nauki pamięciowej
 • zbudowanie zdalnego serwisu przetargowego, którego cechą charakterystyczną jest generator zapytań ofertowych z pre-definiowanymi pozycjami inwestycyjnymi oraz generator ofert.

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie menedżerów