Dofinansowanie na kursy biznesowe


Kursanci ze współpracujących z nami stale korporacji wnioskowali o subwencje i w porozumieniu z nami przekazali adekwatne zgłoszenia do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Lubuski Program Infrastrukturalny” na Szkolenia Dla Przedstawicieli Medycznych subwencję otrzymały wymienione tutaj projekty:

 • Szkolenie Analityków Finansowych w spółce Cersa
 • Projekt Szkolenia wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • „cyfrowa struktura e-usług inżynieryjnych z zakresu efektywności energetycznej dla architektury i budownictwa”
 • eksport – strategicznym celem dynamizacji przedsiębiorstwa.
 • nowoczesny model AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • nowoczesny portal e-usług – zarządzania szczepieniami
 • opracowanie metodyki i uruchomienie produkcji uniwersalnych, materiałooszczędnych kolumn osłonowych.
 • opracowanie i wdrożenie metodyki chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • sporządzenie i wdrożenie nowej e-usługi – internetowej strategicznej gry decyzyjnej.
 • sporządzenie i implementacja ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • sporządzenie koncepcji innowacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • sporządzenie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • koncepcja informatyczna B2B do wspólpracy z podmiotami korporacyjnymi gwarancją innowacyjności Dominium S.A.
 • koncepcja technologiczna – innowacyjne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów mobilnych – Numer PKWiU: 63.12.10.0
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez utworzenie Centrum Serwisowego.
 • proces Comarch Finanse Mobilne
 • technologia produkcji laminatów poliestrowo-szklanych (PWS) z użyciem uniepalnionej żywicy poliestrowej Polimal 1608 PS.
 • opracowanie Guardian Automotive Poland Sp. z o. o. poprzez budowę zakładu i implementację innowacyjnych rozwiązań oraz implementacja nowych produktów
 • opracowanie Wirtualnego Doradcy Podróży
 • wdrożenie nowoczesnego zespołu produkcyjno-usługowego w sektorze usług medycznych.
 • wdrożenie koncepcji intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie LIRA Spółka Jawna
 • uruchomienie procedury Albatros Pro Precision DS w innowacyjnej tłoczni w Wałczu.
 • zbudowanie modernizacyjnego internetowego serwisu zewnętrznego finansowania z możliwością zoptymalizowanego wyszukiwania źródeł finansowania.
 • zbudowanie elektronicznego procesu monitorowania ruchu drogowego
 • zbudowanie mobilnego serwisu do handlu treściami cyfrowymi (foto, video, audio, opracowania dziennikarskie)
 • zbudowanie elektronicznego serwisu integrującego e-usługi i informacje z zakresu turystyki oraz organizacji czasu wolnego.

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie handlowców