Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z zamknieciem projektu nr PHM/61 6 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Programu Pomocowego

Program debata podczas konferencji obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Ocena skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Wyjazdy Integracyjne
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: świebodziński oraz sokołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „EKOMEL” Sp.z o.o., Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „Centrozłom” S.A., Fabryka Maszyn Rolniczych „PILMET” S.A., Usługi Asenizacyjne Zygmunt Ciecierski, Systemy Telewizji Satelitarnej i Kablowej „KTS” S.C. , „PETRUS POLSKA Spółka z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA , BIZNES I NAUKA , Ekobenz sp. z o.o, HR System Rafał Żmuda, Next -Auto -Glass Danuta Pusz, Property Providers-Mikołaj Gala, VODO Gała Paulina, Dom Samochodowy Germaz , Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo Handlowe „TRANS-HURT” Robert Kucharski, CENTRUM SZKOLENIOWE HECTOR SP. Z O.O.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.