Zawiadomienie – weryfikacja – Szkoła Trenerów

Informacja – test – Szkolenie TrenerskieW tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Coachów Przywództwa:

Celem kandydata w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych pracowników jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a potem przeprowadzenie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Podstawowym elementem pracy musi koniecznie zostać program interpersonalne wykłady z asertywności

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • sekretarka doskonała
 • Sprzedaż innowacji!
 • Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Zarządzanie zespołem w zmianie


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR. 91 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
 • DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW I TWÓRCÓW AUDIOWIZUALNYCH
 • FUNDACJA PEGASUS
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA HEMOFILIĘ
 • POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KRAKOWIE
 • KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „HETMAN” LUBLIN
 • CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE
 • STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO „ZAWSZE RAZEM”
 • „PIŁKARSKIE NADZIEJE – MOTOR LUBLIN”
 • FUNDACJA AGAPEANIMALI
 • STOWARZYSZENIE AKADEMIA FITNESS SPORTOWEGO
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KICINA I OKOLIC – „LEN”
 • FUNDACJA „CENTRALA MŁODYCH”