Ogłoszenie – zadania końcowe – Kurs Coachów

Aktualności – weryfikacja – Szkoła Dla TrenerówW tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Coachów Przywództwa:

Obowiązkiem trenera w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych wolontariuszy jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych tematów.

Podstawowym elementem pracy jest moduł miękkie szkolenie z zarządzania biznesem

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU UZUPEŁNIAJĄCO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Negocjacje dla praktyków – gra szkoleniowa
 • Strategiczny hr
 • Delegowanie zadań
 • Asertywność Szkolenie


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „PIAST” ŁAPANÓW
 • ŚLĄSKA GRUPA WOJEWÓDZKA MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI – SEKCJA POLSKA
 • FEDERACJA KONSUMENTÓW
 • STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH – MYSŁOWICE
 • STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KUTNOWSKIE
 • STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
 • FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „TRAKT”
 • LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ „OPIEKUN”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU „TARCZA”
 • FUNDACJA EURO-COUNTRY-PARTNERSTWO DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 • STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWE „NASZ DOM” W RACICACH
 • FUNDACJA WSPIERANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO, SPORTU ORAZ DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ RADAN
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • FUNDACJA DR LEONARDA WOŹNICA – INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 • STOWARZYSZENIE „WIELKOPOLANIE”