Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem projektu nr GPP/95 6 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Amerykańskiego Funduszu Spójności

Agenda dyskusja podczas konferencji zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Weryfikacja jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodki na Treningi w Łodzi
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie wpływu w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport drogowy towarów
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Tarnów oraz nyski

  Upoważnieni beneficjenci to: Firma Oponiarska „Dębica” S.A.(TC Dębica S.A.), Podlaska Wytwórnia Wódek POLMOS S.A. , SCANCLIMBER Sp. z o.o., OPTIMO SP. JAWNA, „Satex” Wojciech Abramowicz, Dariusz Krot , „OPERO” Jesis, Basiński, Wawrzynowicz Spółka Jawna, Audiofon spółka z o.o. , Fabryka Okien i Drzwi PCV Lastrik Robert Zwierzchoniewski, Hurtownia Narzędzi Seger R. Zygmunt W. Ozga Spółka Jawna, Miranda , SERPOL cosmetics Zdzisław Serwatka, Wojas , GoldenLine Spółka z ograniczona, ULTRATECH Sp. z o.o., Ecobag-Network

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.