Subwencje na warsztaty z zarządzania


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dofinansowań „Lubuski Fundusz Edukacyjny” do ostatecznego etapu dopuszczono niżej wymienione wnioski:

 • wypracowanie mobilnej zoptymalizowanej platformy usługowej – warsztaty z delegowania
 • zbudowanie internetowej, automatycznej e-usługi służącej do archiwizacji i odzyskiwania zasobów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw – warsztaty menedżerskie
 • Szkolenia Interpersonalne – szkolenia z kreatywności
 • wypracowanie oprojektowania dla branży hotelarskiej dla zarządzania hotelem, umożliwiające rezerwację on-line z mechanizmem geolokalizacji – szkolenia handlowe
 • stworzenie platformy z nowoczesnymi e-usługami w postaci audiolearning-u, wyszukiwarki i automatycznie generowanych testów – warsztaty z asertywności
 • wypracowanie serwisu bezobsługowego monitorowania systemów informatycznych – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie, implementacja i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka – warsztaty interpersonalne
 • wzrost konkurencyjności iFusion poprzez stowrzenie i uruchomienie na rynek produktu Open Connect – szkolenia z kreatywności
 • zwiększenie działalności B+R Celon Pharma poprzez rozbudowę i specjalistyczne wyposażenie Laboratorium Chemii Medycznej specjalizującej się w badaniach nad innowacyjnymi lekami – szkolenia z przywództwa
 • APP, ADPR – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – warsztaty z komunikacji
 • Badania i komercjalizacja nowoczesnego produktu – treningi pracownicze
 • badanie możliwości wejścia firmy GP Inter-Solutions na rynki angielski, walijski i szkocki – szkolenia handlowe
 • Budowa procesu przepływu rejestrów pomiędzy firmą OMNIS a kooperantami wspierającego obsługę serwisową, wdrożeniową i handlową – szkolenia z zarządzania czasem
 • Budowa platformy finansowej e-banking Finansowysupermarketpl – szkolenia HR
 • INWESTORÓW ZEWNETRZNYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM – szkolenia z zarządzania projektem
 • E-certyfikacja procesów na linii Agnat – Partnerzy, w obszarze współpracy ogłoszeniowej – szkolenia menedżerskie
 • EKSPERTYZY NA eksport – BUDOWANIE POLSKIEJ MARKI RZECZOZNAWCZEJ – szkolenia z kreatywności