Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do określonej liczby dni na zwolnieniu będzie je wypłacał pracodawca, a później ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu chorób pracowniczych bardzo przydatna jest prewencja, z takich też powodów w działania tego typu angażuje się też często PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane specjalistyczne warsztaty i szkolenia związane z ta tematyką.

Właściciele firm w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą zbadać zakres ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki takiej analizie będzie można zacząć odpowiednie działania zapobiegające, a oprócz tego zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu stresu zawodowego.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z bardzo często występujących przyczyn nieobecności pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa zwolnień lekarskich jest skutkiem postępujących problemów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia może się stać powodem poważniejszych chorób. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie wiedzą nawet, ile negatywnych skutków będzie dla nich niosło życie w ciągłym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.