Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się również za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do określonej liczby dni będzie je płacił pracodawca, a później taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych ogromne znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w takie działania angażuje się też często PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne warsztaty i szkolenia związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w ramach tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, jakie pozwolą skontrolować wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki takiej analizie będzie można podjąć skuteczne działania naprawcze, a dodatkowo zacząć wdrażać profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że około 60 procent lekarskich zwolnień będzie skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na rozmaitych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować zwiększające się problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony może się stać powodem groźniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie są nawet świadomi, ile negatywnych skutków będzie dla nich niosło życie w ciągłym stresie. Rezultaty takiej sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.