Dofinansowanie na kursy z zarządzania


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dofinansowań „Śląski Fundusz Strukturalny” do drugiego etapu dostały się poniższe granty:

 • – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie multimedialnego serwisu edukacyjnego zawierającego 5 e-usług – treningi z asertywności
 • Szkolenia Dla Sprzedawców – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie platformy mobilnej do realizacji nowoczesnych usług multimedialnych dla użytkowników urządzeń mobilnych – warsztaty sprzedażowe
 • wypracowanie portalu społecznościowego niskie opłaty – szkolenia biznesowe
 • stworzenie serwisu internetowego cyfrowy poradnik wnętrzarski – szkolenia pracownicze
 • stworzenie sieci serwisów tematycznych z poradnikami wideo dotyczącymi określonych dziedzin wiedzy – warsztaty interpersonalne
 • progres konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – warsztaty negocjacyjne
 • wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań procesowych – warsztaty z kreatywności
 • ABC Learning – wypracowanie platformy e-learningowej do e-usługi przeprowadzania szkoleń i zarządzania nimi – szkolenia handlowe
 • Badania i wzmocnienie strategii działania nowoczesnych modelów pomiarowych w ochronie środowiska – szkolenia miekkie
 • badanie materiałów niepalnych i ich implementacja w masowym transporcie pasażerskimPKWiU 361111-3000 – szkolenia z obslugi klienta
 • Budowa nowoczesnej instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P – szkolenia z komunikacji
 • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie – warsztaty z zarządzania czasem
 • Ciecze jonowe w innowacyjnych metodykach związanych z przetwarzaniem surowców lignocelulozowych – szkolenia pracownicze
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku – szkolenia negocjacyjne
 • EKSPANSJA HOTEL SERVICE W EUROPIE – szkolenia handlowe