Symulacje komunikacyjne – tematy do pracy dyplomowej


Potwierdzamy iż na programie Trening Interpersonalny i Gry Eksperymentalne polecamy tu przedstawione publikacje do zaliczenia:

  • symulacja kreatywna – „Teksty piosenek zespołu Paramore jako forma pamiętnika, autobiografii i komunikacji” oraz „Portrety kobiet w dostępnych dramatach Gabrieli Zapolskiej”
  • gra biznesowa : „Problem aborcji w Polsce” oraz „W kręgu wierzeń pogańskich starożytnych Słowian”
  • symulacja decyzyjna : „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku” i Społeczne Gry Negocjacyjne oraz „Media i terroryzm wzajemne relacje i zależności”
  • gra decyzyjna : „Żywot świętych na ekranie ” oraz „Usługi oferowane przez „pływające hotele” linii Cunard”
  • gra menedżerska : „Jacqres Lovis David a antyk i polityka” oraz „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka”
  • symulacja kreatywna : „Mityzacja rzeczywistości w pierwszych utworach Tadeusza Nowaka” oraz „Ocena walorów turystycznych gminy Piszczac”
  • zabawa decyzyjna : „Ludowe nazwy roślin” i „Rola sloganu w reklamie”
  • symulacja decyzyjna – „Miłość i erotyka w kulturze popularnej. Rozważanie w oparciu o filmy sensacyjne” i „Obraz średniowiecznego klasztoru i życia zakonnego w powieści Umberta Eco”Imię róży””
  • gra komunikacyjna – „Współczesna rola mediów katolickich w Polsce. Wpływ mediów katolickich na wiare i poglądy ich odbiorców” i „Motyw diabła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa”