Scenki menedżerskie – problematyka do pracy dyplomowej


Potwierdzamy że na kursie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Integracyjne zaleca się następujące tezy do superwizji końcowej:

  • gra menedżerska – „Człowiek wobec śmierci. Detekcja kulturowa na danych źródłowych z pierwszych religii świata” i „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca”
  • zabawa komunikacyjna : „Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów szumowych detektorów terahercowych na bazie tranzystorów FET” oraz „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską”
  • symulacja słownikowa – „Turcja w polityce Jana III Sobieskiego” oraz Symulacje Biznesowe oraz „Ku Klux Klan – dzieje i ideologia. Kontrola krytyczna”
  • gra decyzyjna – „Obraz Albanii w dzielach Ismaile Kadare – próba nawiązania dialogu ze światem” i „Kulturowe i przyrodnicze walory turystyczne Podhala i Roztocza i ich wykorzystanie w organizacji kolonii letnich”
  • symulacja edukacyjna : „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: dobra osobiste, własność intelektualna” i „Świete drogi Europy”
  • gra językowa : „Ich bin, Gott sie Dank, Berlinerin. Historia Niemiec na tle biografów Marleny Dietrich” oraz „Wizerunek kobiet, mężczyzn i dziecka we współczesnej, polskiej reklamie telewizyjnej ”
  • symulacja komunikacyjna – „Filmowe i teatralne adaptacje powiesci Michała Bułhakowa Mistrz i Małgorzata” i „Media na Bałkanach i ich rola w ksztaltowaniu ogólnej świadomości kulturowej w różych społeczeństwach w różnych okresach”
  • symulacja słownikowa – „Sakrament Chrztu Świętego w prawosławiu i katolicyźmie” oraz „Opinie obserwowanych grup pacjentów na temat poprawy zdrowia po pobycie w uzdrowisku”
  • symulacja językowa – „Podstawy miłości w utworach Jane Austen i Katarzyny Grocholi” oraz „Nowy Jork w obiektywie”