Dofinansowanie na warsztaty HR


Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Małopolski Program Regionalny” do finalnego etapu dopuszczono znajdujące się na poniższej liście wnioski:

 • zbudowanie elektronicznej platformy e-learningowej dotyczącej robotyki i automatyki “ Akademia Robotyki i Automatyki – szkolenia z delegowania
 • stworzenie nowego modelu B2B integrującego sieci komórkowe partnerów z smsowymi usługami biznesowymi – treningi zamkniete
 • Wykłady Menedżerskie w Warszawie – treningi sprzedażowe
 • zbudowanie platformy współpracy B2B w zakresie zarządzania projektami informatycznymi – warsztaty z obslugi klienta
 • wypracowanie portalu cyfrowego zawierającego aplikację konfiguratora sprzętu rolniczego – warsztaty z komunikacji
 • wypracowanie prototypu, a następnie wdrożenie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – szkolenia firmowe
 • zbudowanie serwisu wwwcorobimynet – nowego wymiaru informacji turystycznej – szkolenia z obslugi klienta
 • progres konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie koncepcji ekspansji eksportu – warsztaty ze stresu
 • zoptymalizowanie importu kosmetyków przez Firmę Bass Cosmetics Walewska Bilons SpJ – warsztaty biznesowe
 • „stworzenie dokumentacji dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy” – warsztaty z kreatywności
 • B2B szansą na rozwój Przedsiębiorstwa Handlowego „GALICJA” MTM ŚCIANEK SPÓŁKA JAWNA – szkolenia z przywództwa
 • Bank Domów – inteligentna e-usługa tworzenia procesów koncepcyjnych i kosztorysowania domów pasywnych – treningi biznesowe
 • Branding szansą na wzmocnienie konkurencyjności importowej polskich owoców i warzyw – szkolenia z delegowania
 • Budowy i wyposażenia nowoczesnego centrum recyklingu odpadów organicznych w celu implementacji nowoczesnych produktów nawozowych – szkolenia menedżerskie
 • Ciecze jonowe w innowacyjnych technologiach związanych z przetwarzaniem surowców lignocelulozowych – szkolenia z komunikacji
 • e-ERP – nowoczesna koncepcja ERP w modelu SaaS – szkolenia pracownicze
 • E-konfigurator modelów solarnych – warsztaty z asertywności