Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z zamknieciem projektu nr XNA/55 1 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Trustu Pomocowego

Agenda debata w czasie panelu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Pomiar stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale konferencyjne Spotkania team building w Karpaczu
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja odzieży roboczej
 • Produkcja opakowań z metali
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: rypiński oraz lidzbarski

  Upoważnieni beneficjenci to: Banach Marian Firma Handlowo-Uslugowa „Banach”, WINIARY S.A. , Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego POLMOS S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Instalacji Elektrycznej i TV Kablowej Edmund Lubiszewski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAWIS” , ARNO-BIO , Firma MAZUR Piotr Mazur, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, KUBAS, KOS, GAERTNER – ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA, SF COMPANY Stanisław Fiedor, WILD 60`s Sp. zo.o., JM Labus sp. z o.o. sp. k., Twelve Electric Sp. z o.o. , F.H.U. EKO-DOM Sylwia Gołębiewska

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.