Scenki biznesowe – tezy do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na programie Trening Interpersonalny i Gry Eksperymentalne zalecamy nizej wymienione problemy do egzaminu:

  • symulacja lingwistyczna – „Rozpad Jugosławii i udział wspólnoty międzynarodowej w konfliktach pod koniec XX wieku (od 1991 – współczesności)” oraz „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich”
  • gra kreatywna : „Obraz pomarańczowej rewolucji w społeczeństwie polskim” i „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim”
  • gra komunikacyjna : „Kinematografia indyjska jako nośnik kultury i tradycji” i Gry Menedżerskie oraz „Dziennikarstwo internetowe”
  • symulacja kreatywna : „Prezentacja multimedialna w komunikowaniu społecznym” i „Wizerunek Europy Środkowo-wschodniej w esejach Andrzeja Stasiuka „Jadąc do Babadaj” i „Dojczlid””
  • symulacja menedżerska : „Renesansowa koncepcja człowieka na studium przypadku Trenów Jana Kochanowskiego” oraz „Zarządzanie projektem kulturalnym na szczeblu samorządu terytorialnego w świetle prawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej”
  • symulacja kreatywna : „Igrzyska gladiatorskie” i „Polska, kraj bez twarzy? Rola brandingu narodowego w budowaniu wizerunku i reputacji Polski”
  • symulacja biznesowa : „Stosunek społeczeństwa katalońskiego do kwestii uzyskania niepodległosci przez Katalonię” i „Komedia w średniowieczu”
  • zabawa lingwistyczna : „Ucieczka z kina „Wolność” wobec tradycji literatury europejskiej ” i „”Bo ja kobieta, na którą patrzą – patrzę sama na siebie…” Obraz kobiety w kulturze popularnej – między stereotypem a emmancypacją (feminizmem). Wyzwolenie czy zniewolenie? Co kryje model współczesnej kobiecości?”
  • gra kreatywna – „Polska literatura podróżnicza. Na podstawie twórców romantycznych” oraz „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ”