Referencje – szkolenia z myślenia strategicznego – Ośrodek Treningu

Lista przesłanych wnioskodawców w programie subwencji Kanadyjskiego Grantu Kapitałowego:

  • C0/D/OPOLSKIE-, Innowacyjny system zarządzania ruchem klientów w placówkach medycznych, „GANSO” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego projektu ogłoszono subsydia na symulacje decyzyjne. Zalecane w tym projekcie szkolenia motywacyjne najlepiej zrealizuje Instytut polskiego Biznesu.
  • D3/T/LUBUSKIE-, Znaczące ulepszenie produktu poprzez skoordynowane uruchomienie innowacyjnej technologii paczkowania złomu poprodukcyjnego wielkogabarytowego., DIL SUROWCE WTÓRNE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia przyznano subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji ODiTK
  • D4/D/PODLASKIE-, wprowadzenie innowacji procesowych w produkcji wyrobów metalowych i z tworzyw sztucznych celem podniesienia konkurencyjności firmy., PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „HEMAR” HENRYKA I MAREK MUSIALIK SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu ogłoszono środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Herra. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie ODiTK
  • –2/A/PODLASKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii relokacji maszyn i urządzeń za pomocą platformy samojezdnej o nośności Mg pozwalającej oferować usługi o najwyższej jakości i precyzji wykonania., PROTECH Maciej Kania, Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Andrzej Herra. Zalecane w instytucie Profess
  • DG5/C/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjność procesowa i produktowa kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa., BIURO HANDLOWE INBEHA MARCIN RURAŃSKI, Dla tego aplikacji przyznano środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Piotr Skała. Zalecane treningi menedżerskie w firmie GFKM
  • 1/W/PODKARPACKIE-, unowocześnienie do oferty produkcyjnej innowacyjnego wentylatora, FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Piotr Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce GFKM
  • –C1/I/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Rozwój konkurencyjności firmy poprzez przystosowanie do potrzeb do oferty nowych i ulepszonych usług., WEB POINTS TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Andrzej Herra. Zalecane w spółce Avenhansen