Gry edukacyjne – fundamenty teoretyczne do egzaminu


Zawiadamiamy że na studiach Trening Interpersonalny i Symulacje Umiejętnościowe rekomendujemy nizej wymienione problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra komunikacyjna : „Fenomen plotki w ponowoczesności” oraz „Uniwersalność leksykonu obsługującego ukraiński i polski ekodyskurs”
  • symulacja zespołowa : „Fakty historyczne a fikcja literacka w twórczości Miki Waltariego (1908-1979)” i „Europejczycy w Ameryce – filmowy obraz spotkania kultur”
  • zabawa zespołowa – „Programowanie szlaków wędrówki turystycznej dla harcerskich obozów i wycieczek” oraz Gry oraz „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym”
  • zabawa językowa – „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji Puław i okolic” oraz „Sadyzm. Współczesna recepcja filozofii Markiza de Sade na studium przypadku filmu”
  • symulacja komunikacyjna : „”Nad Niemnem”: Kresowe społeczeństwo po upadku Powstania Styczniowego” oraz „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi”
  • gra decyzyjna : „Szufladkowanie narodów. O stereotypie narodowym na modelu stereotypu Polaka, Rosjanina i Litwina na Litwie” i „Zaburzenia komunikacji w miejscu pracy”
  • symulacja strategiczna : „Wątki autiobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza na przykladzie Sonetów Krymskich” i „Zbrodniarze wojenni byłej Jugosławii”
  • symulacja językowa : „Konkursy Chopinowskie w polskich i rosyjskojęzycznych czasopismach” oraz „Polsko-niemiecka problematyka na łamach „Polityki””
  • symulacja lingwistyczna – „Problem manipulacji w internetowej reklamie banków” oraz „Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej i ich rozwój”