Symulacje menedżerskie – założenia do zaliczenia


Potwierdzamy że na studiach Trening Interpersonalny i Gry Doświadczalne akceptuje się poniższe zagadnienia do zaliczenia:

  • zabawa strategiczna : „Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie lubartowskim” oraz „Idea patriotyzmu w postawach i twórczości Adama Mickiewicza”
  • gra kreatywna – „Współczesny terroryzm” i „Serial jako skuteczna reklama”
  • gra językowa – „Obecność Tomasza Mana w polskiej kulturze dwudziestowiecznej na wybrabych przykładach” oraz Naukowe Symulacje Szkoleniowe oraz „Charakterystyka temperatury powietrza w Bialej Podlaskiej w latach 1991-2010 na podstawie danych obserwacyjnych siatki regularnej E-OBS”
  • gra słownikowa – „Polska a Unia Europejska w świetle polityki społecznej (podmiot polityki społecznej na przykladzie Osrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie)” oraz „Projekt spływu canoe po Wieprzu”
  • zabawa zespołowa – „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie” oraz „Porównanie kuchni polskiej i kuchni bałkańskiej na przykłdzie kuchni macedońskiej”
  • symulacja biznesowa – „Obraz Holocaustu w kinie europejskim” i „Tadeusz Kantor indywidualność osobowa i twórcza”
  • zabawa edukacyjna – „Renesansowa koncepcja człowieka na modelu Trenów Jana Kochanowskiego” oraz „Obraz małej ojczyzny w mediach na podstawie Gniezna i okolic”
  • symulacja językowa – „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na danych źródłowych z „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)” oraz „Dwie twarze Oskara Schindlera”
  • symulacja zespołowa : „Fotometeory i ich charakterystyka” oraz „Mit projektu Riese”