Scenki komunikacyjne – podstawy programowe do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy że na kursie Trening Kreatywny i Gry Integracyjne akceptuje się poniższe tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja biznesowa – „Problem aborcji w Polsce” oraz „Ewolucja mechanizmów propagandy w środkach komunikacji masowej”
  • gra zespołowa : „Postać Jadwigi Śląskiej w religijności i kulturze polskiej” i „Hiszpańska dynastia. Luis Baunel, Carlos Saura i Pedro Ammodovar jako twórcy kina europejskiego”
  • gra słownikowa : „Rozwój polskich portali prasowych w latach 2000-2007 (na przykladzie dostępnych tytułów)” i Naukowe Symulacje Biznesowe i „Prawo do ochrony życia w Polsce na tle europejskim”
  • gra edukacyjna – „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym” i „Miłość tragiczna w ujęciu pisarzy romantycznych”
  • gra komunikacyjna – „Wizerunek współczesnego kina kung fu. Na przykładzie filmów z Brucem Lee, Jackiem Chanem i Jetem Li” oraz „Obraz przemocy w kinie współczesnym”
  • symulacja komunikacyjna : „Elementy antyczne w parku krajobrazowym Zofijówka w Humaniu” i „Obraz społeczno-kulturowy gminy Niechanowo od XIX do XX w.”
  • gra językowa – „Drukarstwo na ziemiach polskich w XV wieku” i „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym”
  • symulacja kreatywna : „Wizerunek mężczyzny w reklamie” i „Zwierzę podmiotem czy przedmiotem prawa?”
  • zabawa biznesowa – „Kongres w Berlinie jako punkt zwrotny w dziejach Półwyspu Bałkańskiego i ostatni etap wojny rosyjsko – tureckiej w latach 1877-1879” i „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A. Huxleya i E. Zamiatina”