Granty Europejskie na treningi z zarządzania


Potwierdzamy że w ramach funduszu unijnego „Dolnoslaski Program Społeczny” do formalnego etapu dopuszczono poniższe projekty:

 • zbudowanie elektronicznej e-usługi rejestracji i współdzielenia wyników ćwiczeń sportowych i postępów w odchudzaniu – treningi z przywództwa
 • stworzenie kompleksowego modelu zarządzania planami i komunikacją wewnętrzną w przedsiębiorstwie on-line – szkolenia miekkie
 • Certyfikowane Treningi Coachingowe w Warszawie – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie platformy konsultacyjnej zapewniającej specjalistyczne zdalne konsultacje medyczne – warsztaty z obslugi klienta
 • zbudowanie portalu zdalnego świadczącego innowacyjne e-usługi dla rynku pracy – warsztaty sprzedażowe
 • wypracowanie prototypu „kontrolatora oglądalności TV” oraz jego uruchomienie – treningi z przywództwa
 • wypracowanie szkolenia e-learningowego dla administratorów komputerowych sieci rozległych z wykorzystaniem metodyki Cisco – szkolenia z delegowania
 • progres konkurencyjności INTERMET poprzez wdrożenie innowacyjności z zakresu wzornictwa przemysłowego – treningi pracownicze
 • interdyscyplinarne rozwiązanie B2B oparte na dwóch procesach Zeus i Westa – warsztaty interpersonalne
 • Akademicki Inkubator Innowacyjności – treningi z asertywności
 • modyfikacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie i integrację procesów informatycznych – szkolenia firmowe
 • Badania nad produktem informatycznym opartym na nowoczesnych rozwiązaniach komunikacji radiowej – szkolenia z zarządzania projektem
 • Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w północnych powiatach województwa łódzkiego – warsztaty z przywództwa
 • Budowa przez wyspecjalizowaną firmę koncepcji dynamizacji importu, wyznaczającego ścieżkę podboju rynków zagranicznych oraz możliwość zwiększenia sprzedaży eksportowej przez Aplisens SA – warsztaty z zarządzania projektem
 • Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny wzmocnienie strategii działania Gminy Zawady – szkolenia z kreatywności
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku – treningi z przywództwa
 • Efektywny Pracownik Mobilny – szkolenia menedżerskie