Eventy Team Building – Specjalistyczny Kurs


Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, niniejszym dziękują w imieniu Rady Dyrektorów za czas poświęcony na pomoc – podpisano: Zbyszko Krawczyk, Ignacy Frankiewicz, Olaf Rybiński i Łukasz Kawczyk

 • „IV światowa Konferencja Eyetrackingowa” (IKSI)
 • Łódzki Warsztat Dyrektorów ds. Edukacji Eventy Integracyjne w Krakowie
 • VII Sesja Paleolimnologiczna „Znaczenie osadów jeziornych a także bagiennych w diagnozach czwartorzędu”
 • Szkoła Górnictwa Odkrywkowego
 • 3rd Conference on Dynamical Systems and Applications
 • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „HISTORIA TECHNIKI MORSKIEJ”
 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna konferencja „Pomoc materialna dla studentów jak również doktorów”
 • „SPOTKANIE Z TOKSYKOLOGIĄ” Drugie Rzeszowskie Spotkanie Cykliczne Poświęcone Problemom Współczesnej Toksykologii
 • Forum Gmin na 5!
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Spotkanie Cykliczne team building Pod Mikroskopem – II edycja „Jakość badań mikrobiologicznych w laboratorium diagnostycznym”
 • Tydzień Mózgu w Krakowie „ Neurobiologia a także medycyna – wykorzystanie wyników badań podstawowych w medycynie
 • Metropolia na granicy mórz a także kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe.
 • Spotkanie integracyjne „Zrozumieć Zarządzanie Ryzykiem – ZZR’ 2014”
 • VII Łódzkie Sympozjum Cykliczne Przestępstwa Przeciwko Życiu a także Zdrowiu