Spotkania Team Building – Poznański Program


Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, gorąco składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Honorowej za kilka chwil dedykowanych na wymianę działań promocyjnych – podpisano: Feliks Bujoczek, Augustyn Wołk-Lewanowicz, Albert Kluczka i Kajetan Sadowski

 • Otyłość a choroby skóry
 • Cykliczny Warsztat Ekspertów Zarządzania Eventy Integracyjne w Katowicach
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Studencko-Doktorancka Konferencja Teoretyczna team building – W poszukiwaniu optymalnego kształtu postępowania przygotowawczego
 • Współczesne problemy zarządzania. Rafy metodologii badań
 • Nowożytny ruch olimpijski w perspektywie teorii i praktyki
 • VIII Sympozjum docentów pt. „Współczesne obszary badawcze w Naukach o Życiu”, Zamość , 29.10.2015 r.
 • Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku
 • „Nauka o glebie w 200-letniej działalności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” połączona z Jubileuszem 90-lecia prof. dr hab. Zygmunta Brogowskiego
 • V Konferencja europejskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Teoretyczna team building Pod Mikroskopem – II edycja „Jakość badań mikrobiologicznych w laboratorium diagnostycznym”
 • Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland 2014
 • Konferencja Eksperymentalno-dydaktyczna „Absolwent zdrowia publicznego na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Wzory dobrych praktyk, oczekiwania, wyzwania”
 • VIII Środowiskowe Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Doktoranckie, Pokrzywna
 • Pediatryczna Akademia Diabetologii