Moderowane szkolenia menedżerskie

 • Euro 2012 i inne imprezy sportowe, inteligentna rezerwacja miejsc online
 • FONline – mobilny serwis e-usług dla transportu i bazy noclegowej
 • Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków ekspansji Badania metodami foresight – szkolenia z przywództwa
 • nowoczesne e-usługi szansą na skok technologiczny kapitału ludzkiego branży medycznej – szkolenia z przywództwa i korespondencyjne szkolenia negocjacyjne
 • nowoczesne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w BN Factory oraz uruchomienie nowoczesnych produktów na rynku europejskim – szkolenia z zarządzania czasem
 • Treningi Dla Sprzedawców W Górach – szkolenia HR i praktyczne szkolenia handlowe
 • Internet szansą rozwoju Gminy Brańszczyk
 • zdalna koncepcja wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepracy – warsztaty z zarządzania projektem
 • Mobilne Przewodniki GPS -MPG – szkolenia z przywództwa
 • Konsolidacja i centralizacja procesów celnych i podatkowych –
 • Mikrochip sprzęgający komunikacyjnie technologie NFC i Bluetooth – treningi sprzedażowe
 • Nowatorski serwis elektroniczny ASYSTENT RODZICA/PLANER do organizowania życia rodzinnego z dzieckiem w roli głównej
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi z przywództwa
 • Nowe usługi proinnowacyjne narzędziem stymulowania innowacji w MSP – szkolenia z komunikacji
 • Ochrona własności przemysłowej w zakresie inżynierii rolniczej – warsztaty handlowe
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do narzędziowego układania opakowań na paletach
 • Plan ekspansji importu w firmie Auto-Starter Danuta Kaszubowska – warsztaty pracownicze
 • Portal „iPrawnik” nowa e-usługa na polskim rynku – warsztaty handlowe
 • Pozyskiwanie zasobów o społecznościach sieciowych oraz prowadzenie marketingu wirusowego poprzez wypracowanie serwisu społeczności elektronicznej
 • Profesjonalne doradztwo dla DASE Financial Group Sp z oo jako kluczowy element wejścia na rynek New Connect – treningi sprzedażowe
 • Pyrzowicepl – utworzenie cyfrowej platformy usługowo-informacyjnej dla kompleksowej obsługi klientów linii lotniczych portu lotniczego MPL Katowice w Pyrzowicach – warsztaty z przywództwa
 • Rozpoczęcie działalności importowej przedsiębiorstwa poprzez Plan dynamizacji eksportu
 • rozwój importu firmy ART-IST na podstawie przygotowanego koncepcji ekspansji eksportu – szkolenia sprzedażowe
 • unowocześnienie importu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym DUOMAT 2
 • unowocześnienie działalności eksportowej w FPH Art-Metal – treningi z zarządzania projektem
 • skok technologiczny firmy EU PROJECT poprzez zbudowanie cyfrowego serwisu systemowej e-asystentki oraz kalkulatora energetycznego
 • unowocześnienie firmy SEKWENCJA poprzez przygotowanie planu importu usług w zakresie IFS/Applications – szkolenia firmowe
 • rozwój i implementacja innowacyjnej procedury produkcji nowego kruszywa budowlanego
 • Spalanie węgla z dodatkiem katalitycznym: opracowanie procedury i jej implementacja – szkolenia menedżerskie
 • TechBite – vortal technologiczny
 • Układ zarządzania energią obejmujący rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej – szkolenia pracownicze
 • Uruchomienie nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu produkcji palet – szkolenia zamkniete
 • Uzyskanie ochrony patentowej na terytorium Polski oraz komercjalizacja wynalazku pt: „Podwójnie skręcone oligonukleotydy interferujące z mRNA genu dla integryny 3 (siRNA) stosowane w terapii przeciwnowotworowej i przeciwprzerzutowej” opracowany w Instytu
 • Wdrozenie produkcji nowoczesnych słupów oswietleniowych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii laserowej – treningi z konfliktów
 • Wirtualne targi Online Expo nowoczesną usługą elektorniczną – szkolenia z kreatywności
 • Wykorzystanie nowoczesnych metodyki regeneracji zużytych mas formierskich do opracowania koncepcji i wykonania nowoczesnego regeneratora wibracyjnego
 • Wyposażenie w sprzęt Instytucji Pośredniczącej w MG oraz Instytucji Wdrażających – szkolenia ze stresu
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjności firmy Bresch+ i jej towarów na rynku wschodnim – szkolenia sprzedażowe
 • zakup i wdrożenie informatycznego modelu zarządzania firmą realizującego funkcje B2B
 • zakup i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia z obslugi klienta
 • Zintegrowany proces wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) – szkolenia ze stresu}