Ćwiczenia szkoleniowe – fundamenty teoretyczne do egzaminu


Informujemy iż na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Szkoleniowe dopuszcza się tu przedstawione publikacje do pracy dyplomowej:

  • symulacja komunikacyjna : „Medialny obraz tragedii pod Smoleńskiem 10.04.2010” oraz „Przyczyny i skutki sięgania przez młodzież po alkohol”
  • gra lingwistyczna – „Język propagandy polskich radykalnych ugrupowań politycznych na stronach internetowych” oraz „Współczesny przewodnik po Katedrze Gnieźnieńskiej ”
  • symulacja zespołowa : „Uniwersytet w Internecie, a Internet na uniwersytecie. Cyberprzestrzenne doświadczenia Collegium Europaeum Gnesnense” oraz Samorozwojowe Symulacje oraz „Tekst tajny – socjolekt więzienny. Przenikalność prasy więziennej do języka współczesnej młodzieży ”
  • gra biznesowa – „Kibic-chuligan-kibol. Obraz medialny kibiców na Łamach dziennika „Gazta Wyborcza”” oraz „Echa powstania listopadowego w literaturze polskiej (na przykladzie „Kordiana” J. Słowackiego i „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego)”
  • zabawa menedżerska : „Sanktuaria Maryjne Lubelszczyzny – projekt szlaku turystycznego” i „Komunikacyjna symboliczna wśród polskich środowisk gejowskich w Londynie po 2004 roku”
  • gra edukacyjna : „Wierzenia demonologiczne Macedończyków przechowywane w tradycji ustnej” i „Poetyka listu romantycznego na przykładzie korespondencji Juliusza Słowackiego i Salomei Becu”
  • symulacja językowa – „Rosja w świetle polskiej publicystyki prasowej przełomu XX i XXI wieku” i „Walory turystyczne Dalmacji”
  • gra edukacyjna – „Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie przeszłość i teraźniejszość, przyszłość” oraz „Regiony geograficzne Lubelszczyzny – próby podziałów”
  • zabawa decyzyjna – „Manipulacje i perswazja w dyskusjach publicznych. Ujęcie porównawcze” oraz „Kreacja wizerunku polityka”