Szkolenia integracyjne – Lipcowy Kurs


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy niniejszym składają wyrazy wdzięczności ze strony Komórki Marketingu za kilka chwil dedykowanych na udzilone licencje i know how – podpisano: Cezar Stolarski, Cezary Janiszewski, Chrystian Uryga i Filemon Kryś

 • Dzieje sprawiedliwości. Alternatywna historia kary. 22.04.2016
 • Dziesiąty Panel Menedzerów sektora publicznego Eventy Team Building Wrocław
 • Małżeństwo jak również rodzina w prawie kanonicznym jak również w prawie polskim
 • Moda na fotografię mody – inspiracje, muzy, trendy
 • TRANSPORT, ROZWÓJ REGIONALNY, EKOLOGIA
 • Systemy informacji o wpływie zmian klimatu na rolnictwo oraz zasobach biomasy
 • Górale Podhalańscy w koncepcjach narodowościowych a także etnopolityce Sektion Rassen- und Volkstumsforchung – Institut für Deutsche Ostarbeit
 • Konferencja Kół Naukowych Transportu KoKoNaT – edycja II
 • Dietetyka gerontologiczna- możliwości i zagrożenia jak również szanse
 • Otwarta Nauka – VI Spotkanie team building Open Access w Łodzi
 • Rodzina wobec lokalnych i globalnych wyzwań współczesności
 • Status społeczny jak również socjalny pacjenta internowanego a zagrożenie popełnieniem czynów zabronionych o znacznej szkodliwości społecznej
 • IV lokalna Konferencja Kół Naukowych pt. „opcje i warianty badawcze jak również perspektywy współczesnego zarządzania. Logistyka. Marketing. Kapitał Ludzki.
 • XII Konferencja Diagnostyczno-inżynierska Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2014