Gry kreatywne – monogram doc. Łakota


Symulacje z zarządzania – baza wiedzy na warsztaty:

 • Gry Szkoleniowe
 • 100 lat społecznej turystyki w Polsce
 • Gry biznesowe , mgr B. Anczok
 • Czorsztyn-Niedzica, dwa zamki pienińskie
 • Kilka uwag na temat etnografii. Materiały szkoleniowe
 • Symulacje szkoleniowe , prof. C. Brol
 • Najjaśniejsza Rzeczpospolita
 • Ocena biznesowa stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Pieśn o Słowacji
 • Słowiński Park Narodowy – przewodnik szkoleniowy. Wyd. II
 • XIII PRIORYTETU PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA POZIOMIE BENEFICJENTÓW ORAZ INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ”
 • Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 1 – woj. białostockie
 • Turniej Piłki Nożnej – chłopców im. Darka Budnioka
 • Anatom – Federico Andhazi (717)
 • Labirynt śmierci – Philip K. Dick (1103)
 • Klucz do Rebeki – Ken Follett (1651)
 • Pokolenie Marka Świdy – Andrzej Strug (2344)
 • Graf zero – William Gibson (2983)
 • Wędrówki duszy – Albert Taylor (3498)
 • Nowa era dinozaurów – Piotr Kuncewicz (3983)
 • Siódmy liść – Rafał Dębski (4831)
 • Planeta śmierci (tom 6) – Harry Harrison (6001)
 • Utwory wybrane – Kornel Makuszyński (6310)
 • Miecz rodu Bedwyrów – R. A. Salvatore (7392)
 • Gry szkoleniowe , dr G. Bubala