Lektury dla abiturientów kursów – gry


Bardzo prosimy słuchaczy naszych treningów i symulacji strategicznych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z poniższych opracowań jako aneks do programu Symulacje Menedżerskie.
Chcemy zauważyć w tym miejscu, iż niniejsza baza zawiera tytuły wychodzące poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły opracowaywanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.

 • Kształcenie Postaw Proaktywnych w Nowoczesnej Firmie, Grzegorz Nowakowski
 • Szkolenia Projektowe, Teresa Elwik
 • Poradnik inż.elektryka t.4
 • Przewodnik konstruktora przyrządów precyzyjnych
 • Elektryczne napędy zwrotnicowe.
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Wzmacniacze rezonansowe i generatory mocy wielkiej czestotliwości.
 • Wykłady z termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej
 • Technologia robót kotlarskich
 • Bezpieczeństwo, higiena i ochrona pracy w szkolnictwie
 • Rachunkowość nie jest trudna
 • Operatorzy -zarys psychofizjologii pracy
 • Organizacja i planowanie ujęcie systemowe
 • Nowoczesne metody obliczeń sieci rozdzielczej
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Prasy śrubowe
 • Uzwojenie transformatorów energetycznych. Budowa i obliczanie.
 • Paliwa,oleje,smary – leksykon
 • Układy mikroprocesorowe.
 • Łożyska toczne
 • Elementy i przyrządy półprzewodnikowe.
 • Mini rozmówki hiszpańskie
 • Procesy falowe ,optyka ,fizyka atomowa ijądrowa t.3
 • Leksykon sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych tomI wyd I
 • Roboty okładzinowe-Leksykon
 • Mój telewizor. Leksykon domowy
 • Atlas uzdrowisk polskich
 • Układy i systemy mikroprocesowe cz.II
 • Norton Commander 3,0
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej
 • Rozmówki angielskie.
 • Komputerowe planowanie przedsięwzięć. Microsoft Project. 59str.,20cm.
 • Wielka księga przyrody 304str.,36cm.
 • Planowanie strategiczne 214str,20cm
 • Ekologia krajobrazu 225str 24cm
 • Kodeks handlowy Stan pr. 01.01.94 311 str., 18 cm
 • Metale śmierci 56 str,20 cm
 • Tablice geograficzne 68 str., 20 cm
 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr1 w Europie Wyd I 576s 23cm
 • Symulacje technologiczne – podstawy praktyczne
 • Vademecum Maturzysty – Biologia
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.2 Wyd.XX 491 str., 23 cm
 • Chemia w pytaniach i odpowiedziach dla uczniów szkół średnich 256 str., 20 cm
 • Jak przezwyciężąć trudne kredyty 251s 20cm
 • Fundamenty teorii obwodów t 1 EIT 359s 24cm
 • ABC komputera 273 str,24 cm
 • Ekologia środowisko przyroda 415s 24cm
 • Kierowanie
 • Jakościowa i ilościowa analiza chemiczna 272 str, 24 cm
 • Podstawy rachunkowości Wyd.III 218 str, 20 cm
 • Mechanika techniczna-Statyka i wytrzymałość materiałów,T.1
 • Autonomia PC wyd.III + dyskietka 616 str 24 cm
 • Podstawy marketingu wyd 3
 • Prawo integracji europejskiej cz.2 350 str, 24 cm
 • Elementy prawa dla ekonomistów 292 str, 24 cm
 • Termometria Przyrządy i metody 647s 24cm
 • Zasady pisowni polskiej i interpunkcji Słownik ortograficzny 368 str, 20 cm
 • Ekonometria wyd.2 326s 24cm
 • Sławni Polacy – naukowcy i badacze 64 str, 30 cm
 • Popularna encyklopedia powszechna t.3 c-ćwikła 288s 23cm
 • Chemia nieorganiczna – Pzegląd 823 str., 24 cm
 • MS FrontPage XP – ćwiczenia praktyczne 108 str. 24 cm
 • Słownik poleceń systemów UNIX i X 674 str, 24 cm
 • Techniki analizy finansowej 639 str, 24 cm