Symulacje kreatywne – tematy do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Integracyjne proponuje się nizej wymienione książki do pracy dyplomowej:

  • symulacja komunikacyjna : „Reportaż w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego (1932-2007)” oraz „Motyw śmierci i przemijania w „Brzezinie” i „Pannach z Wilka” – iwaszkiewiczowskie adaptacje Andrzeja Wajdy”
  • gra zespołowa : „Społeczeństwo informacyjne? Wizja świetlanej przyszłości czy droga do aprobacji kontaktów międzyludzkich” i „Ludobójstwo Ormian w Imperium Osmańskim. Współczesna problematyka na podstawie źródeł medialnych”
  • gra słownikowa – „Negocjacje i madiacje jako sposób rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych” i Gry Symulacyjne i „Warunki termiczne i wilgotnościowe w centrum Lublina na tle obszrow pozamiejskich w latach 2003-2012”
  • symulacja menedżerska – „Spirytyzm w rozumieniu Artura Conan Doyle’a ” i „”Ogniem i mieczem” (w kręgu ocenianych zagadnień)”
  • symulacja językowa – „Strategia kłamstwa – zastosowanie w miejscu pracy” oraz „Między kobietą wampiryczną a femme fatale. Obraz kobiety w literaturze XVII i XIX wieku”
  • gra decyzyjna : „Obrachunki z narodowym socjalizmem w twórczości literackiej Guntera Grassa” oraz „Coco Chanel jako ikona mody kobiecej”
  • zabawa słownikowa : „Obraz Aleksandra Wielkiego w filmie Aleksander Oliwiera Stone’a” i „Jarocin w sieci dyskursu”
  • gra komunikacyjna : „”Niewiele wie ten, kto dużo przeżył. Wiele ten, kto dużo podróżował”. Walory Lübeck dla turystyki kulturowej” oraz „Zachowania suicydalne jako problem społeczny w procesie socjalizacji młodzieży i ich przedstawienie w mediach”
  • zabawa kreatywna – „Motyw diabła we współczesnym życiu politycznym” i „Wizerunek kobiety w ujęciu Ojców Kościoła”