Dotacje na warsztaty HR


Potwierdzamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Warmińsko Mazurski Fundusz Pomocowy” do ostatniego etapu dopuszczono tu wymienione programy:

 • wypracowanie mobilnej platformy artykułów reklamowych oraz interaktywnego magazynu o branży artykułów reklamowych – szkolenia firmowe
 • wypracowanie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-danych – warsztaty miekkie
 • Szkolenia Dla Coachów Sprzedaży – szkolenia biznesowe
 • stworzenie platformy do zarządzania projektami on-line – warsztaty z zarządzania projektem
 • zbudowanie portalu mobilnego, pośredniczącego w odzyskiwaniu części kwot, wydawanych przez internautów w transakcjach on-line – warsztaty sprzedażowe
 • stworzenie prototypu, a następnie wdrożenie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – warsztaty zamkniete
 • stworzenie serwisu umożliwiającego świadczenie e-usług polegających na zdalnej obsłudze on-line kampanii reklamowych w Internecie – treningi pracownicze
 • przyrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez wypracowanie koncepcji rozwoju eksportu – warsztaty ze stresu
 • wzmocnienie innowacyjności spółki InLand poprzez sporządzenie aplikacji do zarzadzania dokumentami – treningi handlowe
 • Aplikacja modelów B2B w branży reklamowej – treningi firmowe
 • kontrola procesów biznesowych na linii dostawcy – Ser-Milk – odbiorca – warsztaty z przywództwa
 • badanie możliwości wejścia firmy GP Inter-Solutions na rynki angielski, walijski i szkocki – szkolenia interpersonalne
 • Biuro realizacji systemów modułów optomultimedialnych z wykorzystaniem e-technik – szkolenia z zarządzania projektem
 • Centrum Badań Przedklinicznych i metodyki (CePT) – szkolenia z kreatywności
 • INWESTORÓW ZEWNETRZNYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM – szkolenia biznesowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 roku przez Instytucję Wdrażającą działanie 45 i poddziałanie 622 programu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka – szkolenia sprzedażowe
 • e-grant broker finanse dla procesów – warsztaty z komunikacji