Gry integracyjne – zagadnienia do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Szkoleniowe zezwala się na nizej wymienione tematy do egzaminu:

  • gra biznesowa : „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka” i „Portret społeczeństwa przedstawiony przez Jane Austen w powieści „Rozważna i romantyczna””
  • symulacja zespołowa – „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989” i „Realizacja prawa do swobody wypowiedzi przez środki społecznego przekazu”
  • symulacja menedżerska : „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży” oraz Symulacje Biznesowe i „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego”
  • gra kreatywna : „Turystyka myśliwska obcokrajowców na terenie Nadleśnictwa Rudnik” oraz „Kataryzm”
  • symulacja zespołowa : „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych” oraz „Ciemne strony miłości. Emma Bovary i Izabela Łęcka – studium porównawcze postaci”
  • symulacja biznesowa : „Język środowiskowy wojskowych” oraz „Kult świetego Jana Nepomucena w Polsce w Wielkopolsce”
  • symulacja lingwistyczna – „Pojęcie piękna u pierwszych autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych” i „Jan II Sobieski w świetle listów do Marysieńki”
  • gra językowa : „Analiza przestrajania temperaturowego kwantowych laserów kaskadowych” oraz „Zróżnicowanie parowania na terenie Polski”
  • gra słownikowa – „Promocja kultury bałkańskiej w internecie w języku angielskim” i „Misja czy wojna? Literacki i filmowy obraz polskich żołnierzy w Afganistanie”