Aktualności – zadania końcowe – Szkoła Dla Trenerów

Zawiadomienie – weryfikacja – Kurs CoachówW tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Trenerów Biznesu:

Obowiązkiem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych problemów.

Głównym zadaniem powinien stać się moduł szkolenia z twórczego działania

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA RÓWNIEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Akademia handlowca
 • Systemy wynagradzania i premiowania
 • Zarządzanie ludźmi w zmianie
 • Komunikacja biznesowa po angielsku


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • KLUB INNER WHEEL W LUBLINIE
 • GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU „SOLIDARNOŚĆ”
 • „STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19”
 • FUNDACJA WSPÓLNOTY BUREGO MISIA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO
 • STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH ODDZIAŁ GDAŃSKI
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIAŁ W ELBLĄGU
 • FUNDACJA IM. JOANNY BEDNARCZYK
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • FUNDACJA „POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ”
 • FUNDACJA „GDYŃSKI MOST NADZIEI”
 • STOWARZYSZENIE PROREW
 • FUNDACJA „SZCZECIŃSKA”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AB OVO”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • „PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE”