Rekomendacje – trenerzy z efektywności osobistej – Ośrodek Doradztwa

Ranking dopuszczonych do kolejnej rundy aplikacji w programie grantów Brytyjskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • 9/S/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Wytworzenie innowacyjnych produktów wykonanych w technologii wtrysku ze spienianiem gazem, IMPRODEX SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na symulacje szkoleniowe. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • D6/Y/OPOLSKIE-, poprawa konkurencyjności APR sp. z o.o. poprzez finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej platformy informatycznej typu SaaS w zakresie audio i videomarketingu., APR SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji przyznano subwencję na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Schenk Institute
  • CC3/T/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Modelowanie cyfrowe toczonych elementów z tworzyw sztucznych konstrukcyjnych z zastosowaniem technik inżynierii odwrotnej (Reverse engineering)., MPS-MECHANIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu ogłoszono finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie ODiTK
  • 1/K/OPOLSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii tworzenia budynków o obniżonej energochłonności przez firmę Proecology Sp. z o.o. zwiększając konkurencyjność ekologicznego budownictwa na Śląsku., PROECOLOGY SA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie GFKM
  • C8/M/KUJAWSKO POMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznej w firmie., MECHANIKA MASZYN WITOLD HABDAS, Dla tego projektu zatwierdzono środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Nęcki. Zalecane szkolenia w fundacji Training Partners
  • B9/H/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Rozwój infrastruktury analitycznej w akredytowanym laboratorium badawczym – innowacyjność drogą do zwiększenia konkurencyjności., ŚLĄSKIE CENTRUM OCHRONY PRACY , Dla tego aplikacji przyznano subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Mateusz Batko. Zalecane w firmie Integra Consulting
  • G4/T/OPOLSKIE-, unowocześnienie innowacyjnej technologii filmowania obiektów w ruchu, SECTRA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu zatwierdzono dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego