Ćwiczenia komunikacyjne – materiały do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na programie Kształcenie Alternatywne i Gry Doświadczalne proponuje się następujące zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra biznesowa – „Słownictwo handlowe ” i „Inkwizycja- historia, metody dzialania, ofiary”
  • symulacja słownikowa – „Motyw horror mortis w filmach Bergmana” i „Przetwarzanie i Weryfikacja obrazów z kamery terahercowej”
  • zabawa edukacyjna – „Problem eutanazji – aspekty prawno-społeczne” i Andragogiczne Gry Decyzyjne oraz „Sytuacja polityczna w Bułgarii na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewiedziesiątych XX w”
  • gra zespołowa – „Ślub i małżeństwo w religii prawosławnej i katolickiej” i „Wizerunek kobiety w pismach erotycznych i pornograficznych po roku 1989”
  • zabawa komunikacyjna : „Serwisy internetowe Wielkopolskich Organizacji Pożytku Publicznego – Detekcja treści i funkcjonalności” oraz „Postacie literackie w dwudziestoleciu międzywojennym i kobiety nowożytne i tradycjonalistki”
  • zabawa lingwistyczna – „Życie u boku Adolfa Hiltera – protektorki, muzy i kochanki dyktatora XX wieku” i „Relacje polsko-rosyjskie. Badanie stereotypów i uprzedzeń”
  • zabawa językowa : „W syberyjskim piekle studium człowieka” i „Świat Hitlera o najbliźszych współtowarzyszach Fűhrera”
  • gra zespołowa – „Polszczyzna w okresie transformacji politycznej 1989-2005. Neologizmy i zapożyczenia w prasie i mediach elektronicznych” i „Współpraca partnerska Gniezna z miastami europejskimi”
  • symulacja edukacyjna : „Anglicyzmy w prasie młodzieżowej” i „Język mediów na przykladzie wyborów prezydenckich 2005”