Treningi inspiracyjne – zaproszeni klienci

Naszym poniżej wymienionym klientom gorąco składamy wyrazy wdzięczności (a ponadto przyznajemy wymienione poniżej upominki) za włożony wysiłek na wzięcie udziału w sondażu online, który analizowali nasi ankieterzy Gilbert Krzywiecki, Marian Krakowiak, Aureliusz Sadowski i Aleks Kleta na szkoleniu Warsztaty Team Building

  • Marcin Lipiński, Bukmacher, Budzów, zapraszamy gratisowo na trening „kierowanie konsumentem strategicznym – key account management” lub spotkanie firmowe a ponadto publikację „Hybryda Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART Nr 20/2012”
  • Tobiasz Gucwa, Prokurator, Herby, przesyłamy bezpłatny voucher na warsztat otwarty „Zespołowe rozwiązywanie problemów” lub jedną z naszych gier integracyjnych a także publikację „Współczesne konflikty zbrojne”
  • Eliasz Cimoch, Kapitan portu morskiego, Ochotnica Dolna, przyznajemy rabat na moduł coachingowy „psychologia perswazji – wysoce efektywne klasyczne techniki wywierania wpływu na ludzi” lub spotkanie firmowe a także publikację „Wczesne i odległe wyniki przezskórnej walwuloplastyki aortalnej u noworodków”
  • Bogumił Dejas, Farmakolog, Szklarska Poręba, wygrywa bilet na szkolenie „Planowanie i kierowanie projektami z programem ms project” lub spotkanie firmowe a dodatkowo wydawnictwo „Sporządzanie sprawozdań finansowych – najczęściej popełniane błędy”
  • Alfons Jamiński, Lektor języka angielskiego, Maków Mazowiecki, wygrywa bilet na panel moderowany „ techniki reklamy” lub szkolenie integracyjne a ponadto publikację „Wynagrodzenia – praktyczne sposoby rozwiązywania problemów”
  • Marian Czech, Psycholog kliniczny, Domaniewice, zapraszamy gratisowo na program e-learning „Przygotowanie i wygłaszanie przemówień” lub szkolenie integracyjne a ponadto publikację „teoria i praktykawychowania w zarysie”
  • Herbert Pilarski, Inżynier transportu (logistyk), Dobrzyń nad Wisłą, wygrywa bilet na wykład „Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się” lub wyjazd integracyjny a dodatkowo wydawnictwo „Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski”