Dofinansowanie na treningi HR


Informujemy iż w ramach funduszu dofinansowań „Śląski Fundusz Regionalny” do czwartego etapu dostały się poniższe wnioski:

 • stworzenie elektronicznej platformy artykułów reklamowych oraz interaktywnego magazynu o branży artykułów reklamowych – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie zdalnej wyszukiwarki usług tłumaczy, usług szkoleniowych i doradczych “ CzarneNaBialympl – treningi z delegowania
 • Wykłady Techniki Sprzedaży W Częstochowie – szkolenia zamkniete
 • wypracowanie platformy e-usługowej docelpl umożliwającej e-rezerwację usług – warsztaty HR
 • zbudowanie portalu społecznościowego fidbekpl służącego zwiększaniu samoświadomości i samooceny poprzez informację zwrotną od innych osób – szkolenia z asertywności
 • stworzenie serwisu mobilnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie wielopoziomowej internetowej Platformy Płatności Partnerskich – szkolenia z delegowania
 • wzrost innowacyjności nowymi technologiami wytwarzania oraz nowymi i ulepszonymi produktami – szkolenia handlowe
 • wzmocnienie poziomu eksportu poprzez zaimplementowanie na rynki zagraniczne nowego produktu – szkolenia z przywództwa
 • „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Złocieniec” – warsztaty handlowe
 • Badania drogą ekspansji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – treningi z przywództwa
 • BeeBoxpl – innowacyjna koncepcja kojarząca zainteresowania i usługi w procedury Multi Video Chat – szkolenia z asertywności
 • Budowa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gryfina oraz lewobrzeża Szczecina – szkolenia pracownicze
 • Budowa oraz promocja nowoczesnej platformy dla przedsiębiorstw stymulującej współpracę na zasadach barterowych – warsztaty z konfliktów
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez firmę OLIMP Laboratories Sp z oo w ramach międzynarodowej procedury PCT – treningi zamkniete
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowoczesnych usług inżynieryjno-montażowych – szkolenia negocjacyjne
 • Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – rozwiązania taniej teranostyki – warsztaty z zarządzania projektem