Opinie – firmy szkoleniowe z przywództwa – Ośrodek Doradztwa

Lista zgłoszonych wnioskodawców w ramach dofinansowań Norweskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • 4/W/KUJAWSKO POMORSKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej w ramach rozszerzenia działalności akredytowanego laboratorium wzorcującego., ZAKŁAD POMIAROWO-BADAWCZY ENERGETYKI „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, . Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie Certes
  • EE8/Z/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, poprawa konkurencyjności w wyniku wprowadzenia na rynek nowych rodzajów ogniw. , „S.I.A.P.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu ogłoszono dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Proponowane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje Marek Skała.
  • D1/Y/LUBUSKIE-, Honeycomb – wielopoziomowe usprawnienie innowacji nieznanej i niestosowanej dotychczas, NORTH THIN PLY TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Wojciech Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Homo Creatore
  • CC7/U/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Modelowanie cyfrowe toczonych elementów z tworzyw sztucznych konstrukcyjnych z zastosowaniem technik inżynierii odwrotnej (Reverse engineering)., MPS-MECHANIK SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego projektu przyznano dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Training Partners
  • 3/T/OPOLSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej konstrukcji niskoemisyjnych kotłów zasilanych pelletami drzewnymi, P.W. „BUDMET” DARIUSZ NOCOŃ, ADAM NOCOŃ, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Santorski. Zalecane szkolenia w instytucie GFKM
  • A8/K/PODLASKIE-, Zakup innowacyjnych urządzeń do badania słuchu jako inwestycja wdrażająca innowacyjne metody postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u dzieci w wieku przedszkolnym (- lat)., Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore Iwona Sosnowska-Wieczorek, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Brainstorm
  • H5/I/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Stworzenie innowacyjnej linii do produkcji odzieży metodą sublimacji wraz z dedykowanym oprogramowaniem., LETHE Jakub Chmielniak, Dla tego aplikacji przyznano subwencję na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Jacek Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Schenk Institute
  • 9/H/MAZOWIECKIE-, ekonomizacja innowacyjnej technologii produkcji rdzeni do tarcz hamulcowych, OL.BA. POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zaakceptowano subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Skała. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie GFKM
  • 8/L/LUBELSKIE-, Wejście na nowe rynki dzięki nowej ofercie: wtyczka G, uni-schuko i gniazda komputerowe., MROWIEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Avenhansen