Powiadomienie – weryfikacja – Kurs Coachów

Aktualności – zadania końcowe – Szkolenie TrenerskieNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla uczestników kursu „Akademia Wykładowców Sprzedaży:

Celem trenera w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla niej warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Obowiazkowym zadaniem będzie program wykłady ze stylów przywództwa

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy/organizacji
 • Zdrowe poczucie własnej wartości. jak osiągać sukcesy w biznesie?
 • Zarządzanie: motywowanie podległego zespołu.
 • Coachingowy styl zarządzania


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • MIKOŁOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI „ZMIANA”
 • FUNDACJA EKOLOGICZNA „EKOTERM SILESIA”
 • WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „REHABILITACJA” IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
 • BUSKI OŚRODEK TRZEŹWOŚCI „ZDRÓJ”
 • STOWARZYSZENIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „OPUS”
 • INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI „START”
 • CARITAS POZNAŃSKA
 • „ROYAL RANGERS POLSKA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI LESZCZYŃSKIEJ „PRO-ACTIV”
 • TATRZAŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W ZAKOPANEM
 • FUNDACJA SADYBA
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU PĘGOWA
 • FUNDACJA „Z OTWARTYM SERCEM…” IM. ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA