Środki Unijne na warsztaty biznesowe


Potwierdzamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Śląski Fundusz Infrastrukturalny” do zaawansowanego etapu dostały się niżej wymienione programy:

 • wypracowanie zdalnego serwisu zarządzania kontaktami sprzedażowymi wwweLeadspl – warsztaty z zarządzania czasem
 • – treningi HR
 • Szkolenia Coaching W Kielcach – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie oprogramowania udostępnianego on-line do obsługi usług świadczonych cyklicznie i windykacji należności – szkolenia zamkniete
 • wypracowanie platformy z aukcjami przeprowadzanymi w czasie rzeczywistym – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie serwisu mobilnego rabatujpl umożliwiającego uzyskiwanie grupowych rabatów na aukcje w internecie – szkolenia HR
 • wypracowanie wortalu informacyjnego, portalu społecznościowego oraz systemu dystrybucji publikacji dla użytkowników technologii e-papieru – szkolenia z przywództwa
 • progres innowacyjności oraz konkurencyjności firmy „Globalvanet” poprzez uruchomienie projektu B2B – warsztaty menedżerskie
 • zoptymalizowanie potencjału badawczo-rozwojowego laboratorium komponentów wirtualnych – szkolenia z przywództwa
 • Architekt na klikniecie Interaktywny plan Twojej kuchni i łazienki – warsztaty pracownicze
 • B2B szansą na rozwój Przedsiębiorstwa Handlowego „GALICJA” MTM ŚCIANEK SPÓŁKA JAWNA – szkolenia pracownicze
 • Bio-Centrum – Zwierzę, żywność i człowiek – szkolenia menedżerskie
 • Budowa i implementacja nowoczesnej platformy współpracy B2B dla grupy przedsiębiorstw branży OFE – warsztaty z zarządzania czasem
 • Centrum Badań i intensyfikacji Produktów Bankowych w ramach struktury BHW – szkolenia interpersonalne
 • domowy dostęp do Internetu to start w przyszłość Gminy Żmigród – szkolenia z obslugi klienta
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku – warsztaty z przywództwa
 • e-GCS – zaawansowana elektroniczna struktura biznesowych gier symulacyjnych – szkolenia zamkniete