Zawiadomienie – zaliczenie – Kurs Coachów

Ogłoszenie – weryfikacja – Szkoła Dla TrenerówNiniejszym prezentujemy aktualne zadania testowe dla uczestników kursu „Akademia Coachów Sprzedaży:

Obowiązkiem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym zadaniem jest moduł zamknięte szkolenia ze współpracy

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA UZUPEŁNIAJĄCO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Metoda na negocjacje
 • Rola inżyniera w zarządzaniu kontraktem
 • Mediacje pracownicze – sposób na konflikty w firmie
 • Tworzenie programów, projektów i wniosków


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZABORZANKA” W ZABORZU
 • „NADZIEJA” CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU W LUBLINIE
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GDAŃSKU
 • AIESEC POLSKA
 • FUNDACJA SAMOLECZENIE METODĄ BSM
 • TOWARZYSTWO MIAST PARTNERSKICH DZIERŻONIOWA
 • STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO IM. BRONISŁAWY ADAMSKIEJ ABSOLWENTÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W GŁUBCZYCACH
 • STRAŻ DLA ZWIERZĄT W POLSCE
 • STOWARZYSZENIE KMIECIN
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z WADAMI SŁUCHU: „USŁYSZEĆ POTRZEBĘ”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI – ZARZĄD MIEJSKI
 • FUNDACJA MARCINEK NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE „PRO BONO FAMILIAE”
 • „FUNDACJA BEZPIECZNY ŚWIAT”